W październiku 2013 roku pojawiło się Wydanie Specjalne Okulistyki poświęcone w całości przewlekłemu zapaleniu brzegów powiek wywołanemu przez nużeńce Demodex sp.

Spis treści:

Nużeniec jako czynnik etiologiczny demodekozy - charakterystyka ogólna - Aleksandra Sędzikowska, Barbara Grytner-Zięcina

Rola nużeńców w etiopatogenezie przewlekłych stanów zapalnych brzegów powiek i powierzchni oka - Jolanta Rusiecka-Ziółkowska

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatów Demoxoft Lipożel i Demoxoft Płyn stosowanych u chorych na nużeńcowe zapalenie brzegów powiek - wyniki wstępne - Małgorzata Krajewska, Jaromir Wasyluk, Aleksandra Sędzikowska, Beata Roman, Emilia Jaremko, Maciej Osęka

Całość wydania do wersji pdftutaj

Newsletter Ofta

Jak nawiązać współpracę

Oferta dla prywatnych gabinetów okulistycznych

SPRAWDŹ